2019 WAEC YORUBA OBJ & THEORY QUESTIONS AND ANSWERS RUNZ

Share to your friends
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 2019 WAEC Expo, WAEC RUNZ 2019, WAEC EXPO 2019, WAEC QUESTIONS AND ANSWERS 2019, Best WAEC Expo Site 2019, WAEC Expo 2019, Correct WAEC Expo 2019, WAEC Runs 2018, WAEC Questions 2019, WAEC Answers 2019, exam waec solutions, Free WAEC Expo Site 2019, WAEC Runz, WAEC Expo, teelink WAEC UTME EXPO 2019, E WAEC Runs 2019, WAEC Expo/Runs 2019, WAEC Runs 2019, WAEC Correct Questions and Answers 2019, WAEC Runs 2019, WAEC Expo 2019/2020, WAEC Runs 2019, WAEC Expo/Runs 2019, WAEC Answers 2019, WAEC Questions and Answers 2019,examclass waec runz,eazyrunz waec runz
 • 2019 YORUBA expo3a)
  I. Blue- bl
  ii. Hospital – sp
  iii. Andrew- ndr
  iv. Bread- br
  V.doctor- ct
  Vi. Driver – dr
  vii.milk – lk
  Viii. Crayon – cr
  ix. Minister – st
  x . Globe – gl

  (3b)
  I. Blue- buluu
  ii. Hospital – osipitu
  iii. Andrew- anderu
  iv. Bread- buredi
  V.doctor- dokita
  Vi. Driver – derefa
  vii.milk – miliiki
  Viii. Crayon – kereyoonu
  ix. Minister – minisita
  x . Globe – giloobu

  ========================================

  (4a)
  Oro asopo ni awon oro ti a n lo lati fi so oro tabi apola tabi gbolohun meji abi ju beelo po ninu gbolohun

  (4b)
  (i) Ati
  (ii) Pelu
  (iii) sugbon
  (iv) oun
  (v) Ambosi

  Lilo won ….. (fala si awon oro to ninu iho nidi)
  (i) olu ati ojo jeun (Ati)
  (ii) isu pelu ewa dun (Pelu)
  (iii) owo Oun omo (Oun)
  (v) Ounje Naa ta sansan Sugbon ebi ko pami (Sugbon)
  (iv A ko ri oko Ambosi Iyawo (Ambosi)

  ============================================

  (5a)
  O’ sese lo ni
  O’ eni keta eyo ni ipo oluwa

  (5b)
  Se e. ti se tan
  E. leni keji opo nipo oluwa

  (5d)
  A pade yin lona lanaa
  A eni kinni opo nipo oluwa

  (5e)
  Titi fa iwe mi ya
  mi Eni kini eyo ni ipo abo

  (5f)
  Jide bu won
  won eni keta opo nipo abo

  ================================================

  11)

  i)Oloye Tejumowo – Baba femi
  ii)Kola egebda – Baba sola

  ===============================================

  (12a)
  Akuruyejo,Agoro,Ajisefini,idi ileke,ogini.ajanaku,folami,idi aran,orebe,,ajisafe,arowojobe

  (12b)
  Abeke,apeke,ariyike,ajoke,alake,adio,alamu,alao

  (12e)
  Babatunde,durojaye,malomo,kokumo,enibolobo,igbekoya,kilankorotimi,kukoyi

  ==============================================

  (13i)
  i ileke owo
  ii ileke orun
  iii ileke idi
  iv ileke oye
  v ile ade

  (13ii)
  (i)Ileke owo – ileke owo je oun ti awon obinrin ati okunrin maa n lo lati fi se eso owo

  ii) Ileke orun – oje eyi ti awon obinrin maa n lo lopolopo igba fun eso

  iii) Ileke idi – eyi je to wopo laarin ewe obinrin yoruba lati fi se bebe ati fi se ogo fun ololufe won

  iv) Ileke oye – eyi ni ileke ti awon oloye maa n lo to yaato lopolopo lati fi dawon mo

  v)Ileke ade (oba) – eyi ni ileke ti oriade (oba) maa n lo ti won fi maa n buyi fun oba ilu

Always subscribe to get your answers early.

Make your examination with this help desk without stressing yourself.

2019 WAEC EXPO, 2019 WAEC ANSWERS, WAEC 2019 EXPO, 2019 WAEC ANSWERS, FREE WAEC EXPO, FREE EXPO ON WAEC, WAEC 2019 EXPO FOR FREE, FREE 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC QUESTIONS, 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC EXPO ANSWERS,2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC RUNS, FREE 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC RUNS, 2019 WAEC ANSWER, 2019 WAEC EXPO, 2019 WAEC QUESTIONS, 2019 WAEC QUESTIONS, WAEC EXPO ANSWERS,2019 WAEC EXPO, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 ANSWER, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 RUNZ, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 EXPO, WAEC ANSWERS 2019.
2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS | 2019 WAEC YORUBA ANSWER | 2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS | 2019/2020 WAEC EXPO WEBSITE | 2019/2020 WAEC ANSWERS | WAEC ANSWER 2019 | WAEC QUESTIONS 2019 | 2019 WAEC ANSWER FOR ALL SUBJECTS | CHOCKS CONFIRMED ANSWERS FOR YORUBA MATH ENGLISH CHEMISTRY ACCOUNTING COMMERCE GEOGRAPHY FISHERY PHYSICS ECONOMICS HISTORY COMPUTER CIVIC EDUCATION PHYSICAL EDUCATION
2019 WAEC SSCE EXPO | 2019 Waec Exam Runz, Waec 2019 Runs, Waec 2019 Expo Site, Exam Runs, Waec 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, Waec 2019 100% Real Expo / Runz, Best Waec 2019 Expo Site 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS.
2019 WAEC EXPO | 2020 jamb runs|2019 WAEC TIMETABLE |2019 WAEC SPECIMENS | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS
2019 WAEC EXPO , 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTIONS 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS AND ANSWERS
2019/2020 Waec Questions And Answers | 2019 May June YORUBA Verified/Real Expo/Runz.
WAEC Assistance For Expo 2019/2020 Runz WAEC RUNZ , Real WAEC 2019 Expo site, Exam Runs, Free WAEC Answers, Free , Free WAEC Runs / Runz, Waec , Waec ,Trusted WAEC , WAEC 2019 Correct Expo, WAEC ssce Runs, WAEC Answers, WAEC Exam Gce Assistance, WAEC , Site, WAEC Real Expo / Runz Download WAEC SSCE QUESTIONS Below, 2019 WAEC RUNS RUNZ, EXPO CHOCKS FOR 2019/19 SESSION, Waec 2019/2020 Real Questions and Answers Expo Runz/Runs,2019 Waec Expo,2019/2020 Waec may/June ssce, Real/Sure confirmed Questions/Answers/Expo/Runz 2019/2020 Waec Ssce Real/Confirmed Questions And Answers, Expo/Runz 2019/2020 Waec May/June Real Expo, Questions and Answers Waec 2019/2020 Questions/Answers /Expo 2019/2020 Waec Questions And Answers, Expo .
2019/2020 Waec Real/Confirmed Expo/Runz, Questions/Answers.Verified/sure 2019/2020 Waec Ssce may/June Question And Answers Expo/Runz. 2019/2020 Waec/Wassce Real Runz, Questions and Answers.2019/2020 Waec Expo, Questions and Answers. Waec 2019/2020 Questions and Answers Runz/Expo.2019/2020 Waec Ssce Expo.
Verified 2019/2020 Waec subjects Questions/Answers, Expo/Runz. Waec 2019 Expo site, Waec Exam Runs, 2019 Waec Ssce Questions, 2019 WAEC Answers, Verified , Trusted WAEC , WAEC 2019 Correct Expo, WAEC RUNZ,waec answers 2019 waec answers for english , waec answers for mathematics ، 2019 waec answers literature in english, waec answers for mathematics,
2019 waec answers, 2019 waec answers for YORUBA, 2019 waec 2019 Answers,2019 waec Expo,waec 2019 Questions and Answers, Expo and Runs is finally out,Expo for waec 2019 is Finally Out Today!
REAL WAEC 2019 Questions and answers/EXPO Runz, 2019 Waec 2019 Expo waec Runs and Free Answers for 2019 Examination,Is waec 2019 Free Expo Out,Is waec 2019 Questions and Answers Released.
Waec 2019/2020 Exam Expo – Runs – Chocks
TAGS; YORUBA Waec Exam Runz, Waec 2019 Runs, Waec 2019 Expo Site, Exam Runs, Waec 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, Waec 2019 100% Real Expo / Runz, Best Waec 2019 Expo Site.
2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC EXPO/RUNS | 2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS, 2019 WAEC Expo, 2019 WAEC Runs, 2019 WAEC Answers, 2019 WAEC Questions WAEC EXPO 2019: 2019 WAEC EXAM EXPO RUNS | 2019 WAEC EXPO ANSWERS/SITE

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*